SZKOLENIA Z FOTOGRAFII
Program zajęć:
1.WORKFLOW
– Zgrywanie i backup zdjęć
– Synchronizacja aparatów
– RAW – same zalety
– Phase One vs Adobe – wady i zalety oprogramowania
– Photoshop
2.SELEKCJA 
3.POSTPROCESSING
– Phase One czy Lightroom
– Adobe
– Maski
– Retusz
– Akcje robocze
– Określenie spójnego stylu obróbki
– Ocena potencjału zdjęcia
– Kolory naturalne i efektowe
– Kontrola tonów skóry
– Kontrola kontrastów
– Kreatywna zmiana światła sceny
– Praca nad spójnością tonalną klatki
– B&W
– Duotone
– Szum
4. ANALIZA I OBRÓBKA ZDJĘĆ
5. MATERIAŁ ZDJĘCIOWY DLA KLIENTA
– Materiał cyfrowy
– Odbitki
– Galeria www
– Prezentacja
– Album


SZKOLENIA Z ZAKRESU MULTIMEDIÓW

OBSZAR PRACY ADOBE PREMIERE PRO
1. TWORZENIE PROJEKTU
Tworzenie projektu
Tworzenie sekwencji
2. IMPORTOWANIE MULTIMEDIÓW
Praca z panelem Media Browser
Importowanie obrazów
Konfigurowanie pamięci podręcznej multimediów
3. ORGANIZOWANIE MULTIMEDIÓW
Używanie panelu Project
Praca z folderami
Przeglądanie materiału filmowego
4. PODSTAWY EDYCJI WIDEO
Panel  Source Monitor
Panel Timeline 
5. PRACA Z KLIPAMI I ZNACZNIKAMI
Kontrolki panelu Program Monitor
Rozdzielczość odtwarzania
Wykorzystanie znaczników
Blokada synchronizacji i ścieżki
Oś czau
Zaznaczanie klipów
Przenoszenie klipów
Wyciąganie i usuwanie segmentów
6. PRZEJŚCIA 
Punkty edycji i krawędzie
Dodawanie przejść wideo
Dodawanie przejść audio
7. ZAAWANSOWANE TECHNIKI EDYCJI
Czteropunktowa edycja
Zmiana szybkości odtwarzania
Osadzanie sekwencji
Przycinanie
8. WPRAWIANIE KLIPÓW W RUCH
Dostosowywanie efektu Motion
Zmiana położenia, rozmiaru i obrotu klipu
Interpolacja klatek kluczowych, efekty ruchome
9. MONTAŻ WIELOKAMEROWY
Proces montażu wielokamerowego
Tworzenie sekwencji wielokamerowej
Przełączanie między kamerami
10. EDYCJA I MIKSOWANIE DŹWIĘKU
Konfiguracja interfejsu do pracy z dźwiękiem
Przeglądanie właściwości dźwięku
Dopasowywanie głośności/ poziomu dźwięku
11. EFEKTY WIDEO
Praca z efektami
Efekty klipów wzorcowych
Maskowanie i przesuwanie efektów wizualnych 
Stosowanie efektów z klatkami kluczowymi
Renderowanie materiału
12. KOREKCJA KOLORÓW I GRADING
Obieg pracy nad kolorem
Przegląd efektów kolorystycznych
Poprawa ekspozycji
Praca z balansem kolorów
13. TECHNIKI KOMPOZYTOWANIA
Czym jest kanał alfa?
Kompozytowanie jako część projektu 
Praca z efektem Opacity 
Praca z przezroczystością kanału alfa
Maskowanie klipów
14. TWORZENIE TYTUŁÓW
Przegląd panelu Essential Graphics.
Podstawy typografii filmowej
Tworzenie tytułów/ stylizacja tekstu 
Praca z kształtami i logotypami
Przewijanie tekstu
Napisy początkowe i końcowe
15. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Menu File
Project Manager
16. EKSPORTOWANIE KLATEK, KLIPÓW I SEKWENCJI
Opcje eksportowania
Publikowanie w mediach społecznościowych: IG, TikTok, Facebook


Back to Top